Szybka epomoc prawna przez Internet!


 

Regulamin usługi ePomoc.

1. Kolejność czynności przy korzystaniu z usługi ePomoc 
wpisanie adresu e-mail i telefonu Klienta; 
wpisanie Zapytania; 
zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu ePomocy; 
przesłanie Formularza.

2. Realizacja usługi ePomoc: 
w terminie do 24 godzin (w dni robocze) od otrzymania Zapytania, przesłany zostanie na adres e-mail wskazany przez Klienta, Formularz zawierający m.in. informację o kosztach porady, która zostanie udzielona Klientowi (ewentualnie możliwe jest sformułowanie przez Kancelarię dodatkowej prośby o sprecyzowanie lub dodatkowe wyjaśnienie Zapytania). 
w razie zaakceptowania warunków Kancelarii znajdujących się w Formularzu, Klient obowiązany jest do wpłacenia na rachunek bankowy Kancelarii podany we Formularzu opłaty za zamówioną poradę i wysłania wypełnionego w formie elektronicznej Formularza na adres mailowy Kancelarii. 

3. Kancelaria niezwłocznie po uznaniu jej rachunku wpłatą Klienta: 
przystąpi do wykonania usługi; 
wystawi fakturę VAT, zgodnie z danymi wskazanymi przez Klienta w Formularzu, chyba że Klient zaznaczy we Formularzu, iż nie jest zainteresowany otrzymaniem faktury VAT 

4. Kancelaria dołoży wszelkiej staranności, aby usługa ePomoc została wykonana w terminie 5 dni roboczych od dnia uznania rachunku Kancelarii wpłatą Klienta. Powyższy termin może ulec przedłużeniu jedynie w przypadku skomplikowanego charakteru Zapytania lub specyfiki sprawy, wymagającej dłuższych terminów załatwienia, o czym Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.

5. Kancelaria zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi ePomoc na rzecz Klienta bez podania przyczyny. 

6. Wykonanie usługi ePomoc następuje poprzez przekazanie Klientowi odpowiedzi na jego Zapytanie w formie elektronicznej. 

7. Poprzez zaznaczenie pola "Zapoznałem się i akceptuję Regulamin usługi ePomoc" Klient oświadcza, że przyjął do wiadomości wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i wyraża nie zgodę. 

8. Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie usługi ePomoc jest Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Adamczewska, ul. Powstańców Wielkopolskich 46, 64-500 Szamotuły.

radca prawny
Magdalena Adamczewska

ul. Powstańców Wlkp. 46
64-500 Szamotuły