Obsługa prawna jednostek Lasów Państwowych

 • Nadzór prawny nad postępowaniem administracyjnym w zakresie wyłączania gruntów leśnych z produkcji leśnej; 
 • Wsparcie prawne w zakresie gospodarki mieszkaniowej w aspekcie interpretacji układu zbiorowego – dopłaty do czynszu;
 • Wsparcie prawne w zakresie sprzedaży mieszkań zakładowych;
 • Wsparcie prawne w zakresie sprzedaży działek gruntu z art. 38 ust. o lasach;
 • Wsparcie prawne w zakresie najmów mieszkań zakładowych zgodnie z polityką mieszkaniową LP;
 • Wsparcie prawne w zakresie zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi leśne i inne związane z gospodarką leśną;
 • Wsparcie prawne w zakresie podatku leśnego i podatku od nieruchomości będących w zarządzie LP;
 • Wsparcie prawne dotyczące zmian zasad posiadania broni przez jednostki RDLP;
 • Wsparcie prawne dotyczące zmian w prowadzeniu postępowań karnych i wykroczeniowych przez Straż Leśną;
 • Wsparcie prawne w zakresie regulacji stanu posiadania gruntów leśnych;
 • Wsparcie prawne w zakresie porządkowania ksiąg wieczystych nieruchomości, w tym uzgodnienia treści;
 • Prowadzenie spraw sądowych, w tym związanych z odszkodowaniami łowieckimi, z karami umownymi z umów sprzedaży drewna, związanych z nieruchomościami leśnymi;
 • Sporządzanie umów związanych z gospodarką łowiecką;
 • Prowadzenie windykacji należności;
 • Wydawanie wewnętrznych aktów prawnych (decyzje, zarządzenia);
 • Wsparcie prawne przedsiębiorców realizujących inwestycje na gruntach leśnych
 • inne usługi związane z gospodarką leśną i łowiecką;

 

Radca prawny Magdalena Adamczewska
ul. Powstańców Wlkp. 46
64-500 Szamotuły