Obsługa jednostek samorządu terytorialnego

• Wparcie procesu udzielania zamówień publicznych
• Wsparcie podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne
• Wsparcie przy pozyskiwaniu środków UE
• Wsparcie procesu wydawania decyzji administracyjnych:
   - Decyzji o warunkach zabudowy
   - Decyzji dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku/lokalu
   - Decyzji inwestycji celu publicznego
   - Decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
   - Decyzji dotyczących określenia i ustalenia podatków lokalnych
   - Zezwoleń na handel alkoholem
   - Wycinki drzew
   - Pozwoleń na budowę
   - Zezwoleń z ustawy o odpadach

• Wsparcie procesu uzyskiwania zaświadczeń z ewidencji gruntów i budynków
• Wsparcie procesu zbywania, nabywania, najmu, dzierżawy nieruchomości od Gminy/powiatu i przez gminę/powiat
• Wsparcie procesu uchwalania statutów jednostek
• Uchwalanie uchwał przez radę gminy/powiatu
• Wsparcie procesu tworzenia prawa wewnętrznego jst
• Wsparcie prawne inwestycji prowadzonych przez samorząd
• Wsparcie wykonawców inwestycji oraz inwestorów w kontaktach z samorządem
• Prowadzenie mediacji i sporów sądowych w których jednym z uczestników jest jednostka samorządu terytorialnego lub jednostka organizacyjna jst 
• Inne usługi związane z prawem administracyjnym

 

Radca prawny Magdalena Adamczewska
ul. Powstańców Wlkp. 46
64-500 Szamotuły