Telefon  +48 605 062 001

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak udowodnić powstanie szkody z tytułu działalności mysliwych?

Działalność rolnicza może wiązać się z ponoszeniem strat powstających w wyniku aktywności dzikich zwierząt lub działań podejmowanych przez myśliwych. Obowiązujące przepisy pozwalają jednak na uzyskanie odszkodowania za straty w uprawach i płodach rolnych, które zostały spowodowane przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Pieniądze są wypłacane za zniszczoną uprawę, lecz również wówczas, gdy zdarzenie miało miejsce przed zasiewem i spowodowało konieczność ponownego przeprowadzenia odpowiednich zabiegów agrotechnicznych w celu przygotowania gruntów. Procedura otrzymania należnych pieniędzy wymaga korzystania z zapisów znajdujących się w prawie łowieckim. Prawnik dobrze znający ten obszar okaże się niezastąpiony w sytuacji, gdy pojawią się problemy z ustaleniem wysokości odszkodowania. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Na jakiej podstawie wycenia się szkody łowieckie?

Podstawą do określenia strat poniesionych w następstwie zniszczenia części uprawy przez dzikie zwierzęta jest oszacowanie wielkości szkód przez zespół złożony z przedstawiciela zarządcy bądź dzierżawcy obwodu łowieckiego, przedstawiciela WODR (Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego) oraz właściciela zainteresowanego uzyskiwaniem odszkodowania. W grę wchodzi tu zarówno aktywność zwierząt, jak i rezultaty działań podjętych przy wykonywaniu polowania. Celem takiej procedury jest ustalenie przyczyn zniszczeń oraz ich rozmiaru, a odszkodowanie ma być rekompensatą za straty ilościowe i jakościowe.

Jak określa się stan faktyczny, jeżeli chodzi o szkody łowieckie?

Wysokość odszkodowania jest ustalana na podstawie oględzin. Mają one na celu określenie gatunku zwierzyny, która wyrządziła szkodę. W ich trakcie identyfikuje się rodzaj, stan i jakość uprawy, a także jej obszar. Kluczowe znaczenie ma jednak określenie, jaki jest obszar uprawy, która uległa uszkodzeniu oraz tego, jak duża jej część została zniszczona. Ustalenia są opisywane w protokole, do którego dołącza się szkic sytuacyjny oraz uwagi biorących udział w całym procesie. Warto pamiętać, że dowodami pomocnymi w pokazaniu zakresu szkód będą m.in. zdjęcia i filmy obrazujące skalę zniszczeń, w tym także materiały utrwalone przy pomocy drona i systemów GPS pokazujących dokładne położenie konkretnych miejsc.