Telefon  +48 605 062 001

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jakie kwestie reguluje prawo leśne?

Lasy można podzielić na prywatne oraz państwowe, tzn. należące do Skarbu Państwa. Niezależnie od formy własności, stosowane są do nich w większości te same akty prawne. Jako że lasy odgrywają niezwykle ważną rolę w ekosystemie, ustawodawcy różnych krajów zadecydowali o konieczności nadania im szczególnej ochrony prawnej. Na tej podstawie powstała odrębna dziedzina prawa, czyli prawo leśne.

Ustawa o lasach, czyli fundament prawa leśnego

Mówiąc o prawie leśnym, w pierwszej kolejności należy przyjrzeć się ustawie o lasach. To akt prawny, który jest zupełną podstawą omawianej gałęzi prawa. Już w art. 1 został wyszczególniony jego zakres regulacji. Przepis wskazuje, iż ustawa określa:

  • zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z innymi elementami środowiska i z gospodarką narodową,
  • zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów wynikających z prawa unijnego (rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 roku oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 roku).

Jakie akty prawne regulują kwestie związane z lasami?

Każdy prawnik od spraw leśnych doskonale wie, że ustawa o lasach to niejedyny akt prawny w tej materii. W rzeczywistości jest ich znacznie więcej. Niektóre z nich są bardzo obszerne, inne zaś odnoszą się do kwestii związanych z lasami jedynie wybiórczo. Do tego grona można zaliczyć następujące zbiory przepisów:

  • ustawa o ochronie roślin,
  • ustawa o ochronie przyrody,
  • ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

Do systemu prawa leśnego zaliczają się również liczne rozporządzenia, w tym Ministra Zdrowia, Ministra Gospodarki czy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uszczegóławiają one kwestie uregulowane w ustawach.