Telefon  +48 605 062 001

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jakim przepisom prawnym podlegają myśliwi?

W języku potocznym określenia „łowiectwo” i „myślistwo” stosowane są zamiennie. We właściwym sensie łowiectwo oznacza całokształt działań z nim związanych, myślistwo zaś jest dziedziną łowiectwa – polega na pozyskiwaniu zwierzyny zgodnie z etyką i prawem. Stąd też podstawowy dla przedmiotowych rozważań akt to ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie. Określenie „myślistwo” ustawa ta traktuje synonimicznie do „łowiectwa”, więc zawiera wszystkie podstawowe dla myśliwych przepisy.

Jaka ustawa reguluje działalność łowiecką? Co obejmuje?

Prawo łowieckie stanowi stosunkowo kompleksową regulację. Definiuje łowiectwo jako element ochrony środowiska przyrodniczego, który w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej – a więc bardzo szeroko.

Ustawa poza definicją wskazuje także cele łowiectwa. Znajdują się w niej także przepisy dotyczące eliminacji ze środowiska inwazyjnych gatunków obcych oraz inne definicje (np. polowania). Prawo łowieckie reguluje następnie organy administracji, zasady gospodarki i działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa, obwody łowieckie, kwestie związane z PZŁ, odpowiedzialność dyscyplinarną, straż łowiecką, wykonywanie polowania i szkody łowieckie. Zawiera także przepisy karne.

Prawo łowieckie zawiera wreszcie również delegacje ustawodawcze, czyli przekazanie części regulacji do rąk władzy wykonawczej. Z tego względu myślistwo regulują także odpowiednie rozporządzenia, m.in. dotyczące pełnomocnika rządu do spraw Leśnictwa i Łowiectwa czy odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa. W razie wątpliwości czy pytań z zakresu prawa łowieckiego pomocą służy prawnik od prawa łowieckiego. Nasza kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa leśnego i łowieckiego, a także związane z obsługą prawną jednostek samorządowych i Lasów Państwowych.