Telefon  +48 605 062 001

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kiedy legalnie można odstrzelić wilka?

Z każdym rokiem populacja wilków w Polsce rośnie, co jest spowodowane faktem, iż gatunek tych zwierząt jest pod ochroną. Jednak szkody, które one wyrządzają szczególnie w gospodarstwach rolniczych oraz hodowlach dopuszczają odstrzał wilków, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Wilk, jako gatunek chroniony

W Polsce od 1998 roku wilki są objęte ścisłą ochroną, co jest argumentowane faktem, iż odgrywają one pozytywną rolę w utrzymaniu równowagi ekologicznej lasu. To oznacza, że zabronione jest ich zabijanie, okaleczanie, chwytanie, przetrzymywanie, niszczenie nor i wybieranie z nich szczeniąt wilka. Zakazane jest także przechowywanie i sprzedaż skór oraz innych fragmentów martwych osobników, bez odpowiedniego zezwolenia. Zgodnie z obowiązującym prawem przedstawiciele Lasów Państwowych mogą tworzyć dla nich strefy ochronne wokół miejsc rozrodu w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia każdego roku.

Dopuszczalny odstrzał wilka

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zgodnie z obowiązującą od 16 kwietnia 2004 roku ustawą o ochronie przyrody w Polsce dopuszcza wydanie zgody na odstrzał wilków pod warunkiem, że stanowią one zagrożenie dla zdrowia człowieka lub powodują znaczące szkody w inwentarzu. Co ważne, taka zgoda może być wydania pod warunkiem, że nie istnieją żadne inne, alternatywny rozwiązania problemu. Wszelkie odstępstwa od tej zasady są rozpatrywane indywidualnie, bowiem nie ma jednakowych przesłanek w każdej sprawie dotyczącej szkodliwego działania wilków w otoczeniu człowieka. Warto podkreślić, że zabijanie wilków może powodować ograniczenie liczby gatunków powodujących szkody w gospodarce rolnej, jak na przykład dzików, czy bobrów oraz wałęsających się po lesie psów i kotów. Z tego względu wydaje się rocznie pojedyncze decyzje o odstrzale wilków.